10/03/2021 - Διακήρυξη No 911 για την Ανάθεση Έργου «σε ειδικό συνεργάτη με εμπειρία σε ανάπτυξη και διαχείριση εκπαιδευτικού έργου για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού κέντρου EASA Part 147»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 911

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την ανάθεση Έργου «ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ EASA PART 147», συνολικού προϋπολογισμού πενήντα επτά χιλιάδων ευρώ (57.000,00 €), πλέον ΦΠΑ και με κωδικό CPV: 80490000-5 «Λειτουργία Εκπαιδευτικού Κέντρου» και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 29.03.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  • στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
  • Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
  • στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ http://www.haicorp.com/

 


We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.