Το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας διαθέτει ομάδα έμπειρων εκπαιδευτών και προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιασμένα με τρόπο ενιαίο, προσαρμόσιμο και ελέγξιμο.

training top

Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα που είναι είτε ενιαία, είτε αρθρωτά -δηλαδή διαμορφωμένα σε ενότητες διαφορετικού επιπέδου μάθησης- στόχο έχουν να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να διευρύνουν τις ικανότητές τους σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων της αεροπορικής βιομηχανίας καθώς και σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όλα τα παραπάνω προγράμματα έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και διεξάγονται είτε θεωρητικά σε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια ή κατά κύριο λόγο πρακτικά (OJT) με πλήρη εκμετάλλευση των χώρων παραγωγής της ΕΑΒ.

Αναβάθμιση Ικανοτήτων

Στη σχεδίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων βασικός στόχος είναι η βοήθεια προς τους πελάτες να διευρύνουν τις δυνατότητές τους στην συντήρηση αεροπορικού υλικού στο τρίτο ή τέταρτο επίπεδο (Εργοστασιακή Συντήρηση ή Γενική Επισκευή). Για το λόγο αυτό η Διεύθυνση Εκπαίδευσης έχει διαμορφώσει ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές λύσεις για τους πελάτες μας.

Ενιαία Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Είναι σχεδιασμένα να μπορούν να παρακολουθούνται από εκπαιδευόμενους με περιορισμένες προηγούμενες γνώσεις και να τους μετατρέπουν σε απόλυτα καταρτισμένους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Προσωπικό με προηγούμενη εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο μπορεί να παρακολουθήσει τα προγράμματα αυτά μέσα από τις κατάλληλες διαδικασίες.

Ευέλικτα – Αρθρωτά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Τα προγράμματα αυτά είναι διαμορφωμένα σε ενότητες διαφορετικού επιπέδου μάθησης ώστε να δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης από οποιοδήποτε ενδιάμεσο επίπεδο χωρίς να διαταράσσεται ο κύκλος μάθησης. Οι εκπαιδευόμενοι, ανάλογα με τους γνώσεις τους, μπορούν να προεπιλέγουν το επίπεδο από το οποίο θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα.

Παρακολούθηση Επίδοσης Εκπαιδευομένων

Όλη η εκπαίδευση καθοδηγείται από ειδικούς εκπαιδευτές. Οι επιδόσεις των εκπαιδευομένων παρακολουθούνται και βαθμολογούνται και τα σχετικά στοιχεία αποτελούν στο τέλος το Εκπαιδευτικό Μητρώο του κάθε εκπαιδευόμενου.

Προσφερόμενα Προγράμματα

 • Συντήρηση Αεροσκαφών και Ελικοπτέρων
 • Συντήρηση αεροκινητήρων
 • Συντήρηση παρελκομένων
 • Συντήρηση ηλεκτρικών συστημάτων αεροσκαφών
 • Αντιδιαβρωτικός Έλεγχος και Βαφή
 • Διοίκηση Δραστηριοτήτων Συντήρησης
 • Ποιοτικός Έλεγχος και Διασφάλιση
 • Δομικές Επισκευές
 • Συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων αεροσκαφών
 • Μετρήσεις ακριβείας / διακρίβωσης
 • Εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Μη καταστροφικοί έλεγχοι (NDI / NDT)
 • Τεχνικές συγκολλήσεων στην Αεροναυπηγική
 • Συντήρηση Εξοπλισμού υποστήριξης εδάφους
 • Human Factors
training2

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα διεξάγονται στα Ελληνικά ή Αγγλικά. Η εκπαίδευση στην αγγλική γλώσσα είναι ο βασικός παράγοντας για την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής προσπάθειας. Το πλήρως εξοπλισμένο, σύγχρονο εργαστήριο διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας είναι ο χώρος όπου εκπαιδευτές με υψηλή εμπειρία εξασφαλίζουν την απόκτηση από τους εκπαιδευόμενους των σχετικών γνώσεων ή τους βοηθούν να τις βελτιώσουν. Επιπλέον, οι Υπηρεσίες Εκπαίδευσης παρέχουν προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα στις ειδικές απαιτήσεις του πελάτη. Προσφέρουν επίσης υπηρεσίες συμβούλου και τεχνική συνδρομή σε πελάτες που επιθυμούν να αναπτύξουν τις δικές τους εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΕΑΒ

EASA Part-147 Maintenance Training Organization (EL.147.002)