Με βάση την πεποίθηση ότι η επίτευξη της στρατηγικής της επιχείρησης και η ενίσχυση της αποδοτικότητάς της είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το βαθμό ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της, η ΕΑΒ, ως χώρος υψηλής τεχνολογίας, έχει ως πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος.

hr top

Σήμερα το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας -που ανέρχεται σε 1.380 εργαζόμενους- είναι κύριος φορέας των ικανοτήτων και των γνώσεων που συμβάλλουν στην παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα της ΕΑΒ ενισχύοντας έτσι καθοριστικά την ανταγωνιστικότητα της.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας έχει εξειδικευμένες γνώσεις οι οποίες αποκτήθηκαν μέσα από συνεχείς εκπαιδεύσεις προκειμένου οι εργαζόμενοι να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες απαιτήσεις που παρουσιάζει ο αεροναυπηγικός τομέας, σε συνδυασμό με τη μακρόχρονη εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

Η Στρατηγική Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στοχεύει πάντα στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ανάπτυξης και ανταμοιβής που να αναγνωρίζει και να ενδυναμώνει το προσωπικό όλων των επιπέδων, όπως επίσης να ασκεί διοίκηση που να συνδυάζει την υποστήριξη, την παρακίνηση, τη δικαιοσύνη και το σεβασμό των εργαζομένων.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΑΒ έχει δημιουργήσει / καθιερώσει για το ανθρώπινο δυναμικό της:

 • Πολιτική ίσων ευκαιριών για όλους τους εργαζομένους.
 • Αμφίδρομη, συνεχή και άμεση επικοινωνία με το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Εφαρμογή πολιτικής ανοιχτών θυρών για την επίλυση των ζητημάτων τους.
 • Προγράμματα επαγγελματικής εξέλιξης, κατάρτισης και ανάπτυξης.
 • Διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
 • Κοινωνικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες.
 • Κέντρα εξυπηρέτησης εργαζομένων.
 • Συστηματική διαδικασία έκφρασης προτάσεων και δημιουργικών ιδεών.

Η εταιρεία συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης και:

 • παρέχει ευκαιρίες για πρακτική άσκηση σε φοιτητές και μαθητευόμενους του ΟΕΑΔ σε αντικείμενα σπουδών που συνάδουν με τις δραστηριότητες της.
 • παρέχει βοήθεια στην εκπόνηση μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών.
 • πραγματοποιεί ξεναγήσεις σε ομάδες μαθητών, φοιτητών, καθώς και τελειόφοιτων λυκείου – στο πλαίσια του επαγγελματικού προσανατολισμού – και ενημερώνει μαθητές των ΤΕΕ που το αντικείμενο των σπουδών τους σχετίζεται με το αεροπορικό υλικό.