ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 18/01/2024 - Διακήρυξη No 986 με αντικείμενο την προμήθεια χημικών Α΄ υλών επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ Α.Ε στην Τανάγρα Βοιωτίας για κάλυψη αναγκών δεκαοκτώ (18) μηνών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 986/2023

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε (ΕΑΒ Α.Ε), προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με αντικείμενο την προμήθεια χημικών Α΄ υλών επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ Α.Ε στην Τανάγρα Βοιωτίας για κάλυψη αναγκών δεκαοκτώ (18) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 98.507,50 €, χωρίς Φ.Π.Α., (C.P.V.: 24000000-4) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

  • Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης μετά των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ
  • Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ ESPD), σε μορφή pdf και xml, παρατίθεται εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 31-08-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: http://www.promitheus.gov.gr .
β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
γ) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://www.diavgeia.gov.gr ,σύμφωνα με τα άρθρα 75 επομ. του Κεφαλαίου ΙΑ` με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 4727/2020.
δ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ A.E: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el .
ε) Στον ελληνικό τοπικό τύπο.

Πληροφορίες: Τομέας Συμβάσεων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Υπηρεσιών και Προμηθειών

(Τηλ. επικοινωνίας: 22620-52891/52868 & e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 20/07/2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 31/08/2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 18/01/2024)