09/12/2016: Σημαντική Επιτυχία για το Εργοστάσιο Αεροκατασκευών της ΕΑΒ

Επιτυχής Ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων συμμόρφωσης προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των Η.Π.Α (F.A.A.) της συναρμολόγησης 22 υποσυγκροτημάτων του Α/Φ LM-100J (Commercial variant of C-130J).

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.) επέτυχε ένα σημαντικό στόχο στις 17 Νοεμβρίου 2016.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία στις εγκαταστάσεις της στο Σχηματάρι Βοιωτίας τις δραστηριότητες συμμόρφωσης προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των Η.Π.Α. (U.S. Federal Aviation Administration), που αφορούν στην συναρμολόγηση υποσυγκροτημάτων του αεροσκάφους LM-100J της Lockheed Martin.

Είκοσι δύο (22) συνολικά υποσυγκροτήματα τα οποία ήταν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της F.A.A. παρουσιάσθηκαν στους εκπροσώπους των Lockheed Martin και F.A.A.

Οι εκπρόσωποι της Lockheed Martin και της F.A.A σε ιδιαίτερη αναφορά τους επαίνεσαν για το επίτευγμα αυτό και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τον επιδεικνυόμενο επαγγελματισμό των εργαζομένων της ΕΑΒ σε όλη την διάρκεια αυτής της κρίσιμης και σημαντικής δραστηριότητας.

HAI