22/11/2017: Υπογραφή MoU μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Clean Sky και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) υπογράφηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Clean Sky και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο των προγραμμάτων ESIF (Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία). Με αυτό τον τρόπο υποστηρίζεται η ανταγωνιστικότητα των αεροναυπηγικών βιομηχανιών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των φορέων έρευνας και καινοτομίας.

Το MoU υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης και ο Executive Director του Clean Sky 2 Joint Undertaking Mr. Tiit Jurimae, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας.

Τους υψηλούς προσκεκλημένους καλωσόρισαν ο Πρόεδρος της ΕΑΒ κ. Ζαχαρίας Γκίκας, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Μαζαράκος και ο Αντιπρόεδρος κ. Χαραλάμπος Παπασπύρος.

Ακολούθησε σύσκεψη μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων κατά την οποία παρουσιάσθηκαν το αντικείμενο και οι στόχοι της συνεργασίας, ενώ έγινε αναφορά εκ μέρους της ΕΑΒ στις δραστηριότητες και τις μελλοντικές της επιδιώξεις στον τομέα της αεροναυπηγικής.

Πρόεδρος της ΕΑΒ τόνισε την ιδιαίτερη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Clean Sky – του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού προγράμματος Έρευνας & Καινοτομίας στο χώρο της Αεροναυπηγικής – που προσφέρει στρατηγικής σημασίας ευκαιρίες στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της αεροναυπηγικής βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ερευνητικών φορέων της περιφέρειας.

O Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης δήλωσε ότι πρόκειται για μία πρωτοβουλία που κατατάσσει την Στερεά Ελλάδα ανάμεσα στις 16 ευρωπαϊκές περιφέρειες που έχουν θέσει σε προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής. «Τελικός στόχος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι να εκσυγχρονιστεί και να εναρμονιστεί με τις ευρωπαϊκές περιφέρειες που πρωτοπορούν με τη χρήση νέων τεχνολογιών και θέτουν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στην καρδιά της αναπτυξιακής τους πολιτικής. Είμαστε η πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα που συνεργάζεται με το Clean Sky 2, το μεγαλύτερο ερευνητικό έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προϋπολογισμού 4 δις ευρώ, υιοθετώντας πράσινες τεχνολογίες στην αεροναυπηγική βιομηχανία. Η συμμετοχή μας σε αυτό το σημαντικό πρόγραμμα δείχνει ότι δεν κάνουμε αόριστες αναφορές στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη . Έχουμε στόχευση και στρατηγική για τη Στερεά, αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα».

Ο Executive Director του Clean Sky 2 JU, κ. Tiit Jurimae παρουσίασε το πρόγραμμα του Clean Sky και αναφέρθηκε στις ευοίωνες προοπτικές που διανοίγονται με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας.

HAI

HAI