10/05/2016: Διυπουργική σύσκεψη με θέμα την επίλυση προβλημάτων που αφορούν την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Ελήφθησαν αποφάσεις για εκκρεμή χρονίζοντα ζητήματα με προσδοκώμενα οφέλη από την εξασφάλιση των προς εκτέλεση συμβάσεων ύψους περ. 1 δις. ευρώ, ώστε η ΕΑΒ να αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης

10 Μαΐου 2016

Τα καίρια προβλήματα που αφορούν την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ ΑΕ) και η επίλυσή τους αποτέλεσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στη Διυπουργική σύσκεψη υπό την προεδρία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου, στην οποία συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτρη Βίτσας, ο Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιου για θέματα Διοικητής Μεταρρύθμισης κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και οι εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στη σύσκεψη συμμετείχε επίσης η Διοίκηση της ΕΑΒ και εκπρόσωποι του Σωματείου Εργαζομένων της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης αυτής, ελήφθησαν αποφάσεις για μακροχρόνια εκκρεμή μείζονος σημασίας ζητήματα της εταιρείας, μεταξύ των οποίων είναι οικονομικά θέματα και η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με την επανενεργοποίηση υπάρχοντος διαγωνισμού και ανάληψη άλλων πρωτοβουλιών από τα αρμόδια Υπουργεία.

Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε η άμεση πρόσληψη 76 επιτυχόντων του διαγωνισμού μέσω ΑΣΕΠ από το 2009, ενώ εγκρίθηκε το αίτημα πρόσληψης 106 εργαζομένων τεχνικών ειδικοτήτων εντός του έτους, με προοπτική έως το 2018 να ανέλθουν στους 300.

Το ζήτημα του προσωπικού κατά την περίοδο της κρίσης έχει αναχθεί ως το βασικότερο στοιχείο για την ανταπόκριση της ΕΑΒ στις υποχρεώσεις της απέναντι στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, στις συμβάσεις της με ξένους πελάτες, την εξασφάλιση μεταφοράς τεχνογνωσίας στους νέους τεχνικούς, αλλά και για τη βιωσιμότητά της δεδομένου ότι το προς εκτέλεση έργο της ανέρχεται σε ένα περίπου δισ. ευρώ για τα αμέσως επόμενα χρόνια.

2016 05 10 med