Το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (ΕΦΕ) αναλαμβάνει τη διεξαγωγή δοκιμών και αναλύσεων που υποστηρίζουν τις παραγωγικές δραστηριότητες της εταιρείας αλλά και ένα ευρύ φάσμα σχετικών απαιτήσεων πελατών στους οποίους περιλαμβάνονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, βιομηχανίες, ερευνητικά κέντρα, Δημόσιοι οργανισμοί, εταιρείες εναέριων και θαλάσσιων μεταφορών, κ.λπ.

Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι επιστήμονες, τεχνικοί και παρασκευαστές του ΕΦΕ υλοποιούν περισσότερες από 5000 δοκιμές και αναλύσεις ετησίως, χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα (state of-the-art) εργαστήρια και εξοπλισμό.

Όλες οι δοκιμές και αναλύσεις γίνονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον έναντι ακραίων συνθηκών θερμοκρασίας, σκόνης, υγρασίας, θορύβου, κ.λπ.

Το ποιοτικό σύστημα του ΕΦΕ ακολουθεί και πληροί τις απαιτήσεις των διεθνών προδιαγραφών ΕΝ-45001 και επιθεωρείται/πιστοποιείται περιοδικά από διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς όπως η Bureau Veritas International, η Airbus France, η Boeing, η EADS, η General Electric, η NAMSA, κ.λπ.

Το ΕΦΕ συμμετέχει επιτυχώς σε δια-εργαστηριακά προγράμματα δοκιμών και αναλύσεων που διεξάγονται από εταιρείες όπως: Joap TSC, Airbus France, Snecma και General Electric, σε Hardness Testing, Tensile Testing, Aluminum Alloys Spectrometric Analysis, Thermal Spray Metallographic Analysis και Spectrometric Oil Analysis.