Η ΕΑΒ είναι εξουσιοδοτημένη από την European Aviation Safety Agency (E.A.S.A.) μέσω της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σαν Πιστοποιημένος Οργανισμός Συντήρησης κατά Part-145 έχων την δυνατότητα να προσφέρει γενικές τεχνικές υπηρεσίες σε Αεροσκάφη, κινητήρες, Συστήματα παρελκομένων και εξειδικευμένες υπηρεσίες.

civil top

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Αεροσκάφη με βάρος πάνω από 5700 kg (Α1-κατηγορία)

 • Embraer 135 / 145 / Legacy

Η δυνατότητα συντήρησης των ανωτέρω αεροσκαφών σε επίπεδο συντήρησης γραμμής και βάσης συμπεριλαμβάνει όλα τα τοποθετημένα σε αυτό παρελκόμενα, καθώς επίσης και τους κινητήρες και τα A.P.U.

Τουρμπο-κινητήρες (Β1- κατηγορία)

 • Rolls Royce (Allison) 501-D22 / -D22A

Η δυνατότητα στους παραπάνω κινητήρες συμπεριλαμβάνει την παροχή Μερικών Επισκευών, Γενικών επισκευών, τροποποιήσεων και ελέγχων δοκιμών.

Συστήματα παρελκομένων εκτός ολοκληρωμένων κινητήρων (C—κατηγορία)

 • ηλεκτρικής ισχύος
 • μονάδων / συσκευών
 • κινητήρων & βοηθητικών συστημάτων ισχύος
 • συστημάτων προσγείωσης (τροχών και πέδησης)
 • οξυγόνου
 • συστημάτων αέρος

Η δυνατότητα των παραπάνω συστημάτων παρελκομένων συμπεριλαμβάνει την παροχή Μερικών Επισκευών, Γενικών επισκευών, τροποποιήσεων και ελέγχων δοκιμών.

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες (D1- κατηγορία)

 • μέθοδος διεισδυτικών υγρών
 • μέθοδος μαγνητικών σωματιδίων
 • μέθοδος ραδιογραφικού ελέγχου
 • μέθοδος υπερήχων
 • μέθοδος δινορευμάτων
civil 1

Οι υπηρεσίες Μη Καταστροφικών Ελέγχων μπορούν να προσφερθούν επίσης στις εγκαταστάσεις του Πελάτη.

Άλλες υπηρεσίες (χωρίς την έκδοση εντύπου EASA Form 1)

 • Γενικές ελασματουργικές επισκευές με την πιστοποίηση κατά PART 145 του πελάτη / χρήστη (στην περίπτωση ύπαρξης ολοκληρωμένης δυνατότητας) σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή.
 • Ζύγιση αεροσκαφών σύμφωνα με το Continuing Airworthiness Exposition PART 1, τις διαδικασίες πιστοποίησης (παράρτημα V του AMC M.A.704, 1.12 ζύγιση αεροσκαφών) του πελάτη / χρήστη, σε περίπτωση διαθεσιμότητας συσκευών.
  Η ζύγιση πραγματοποιείται υπ’ ευθύνη και με την εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη/πελάτη/χρήστη. Οι απαιτούμενες διακριβωμένες συσκευές μπορεί να διατίθενται από την ΕΑΒ ως συμβατική υποχρέωση. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΕΑΒ εκδίδει για τον ιδιοκτήτη/πελάτη/χρήστη Weight and Balance Report σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις.
 • Φασματομετρικός έλεγχος λιπαντικών κινητήρων (σε όλους τους τύπους).
 • Ειδικές διεργασίες με την πιστοποίηση κατά PART 145 του πελάτη χρήστη.

Υπηρεσίες Επίγειας Υποστήριξης

 • Παροχή επιγείων μέσων υποστήριξης και προσωπικό υποστήριξης συντήρησης
 • Στάθμευση αεροσκαφών

Πελάτες

Η ΕΑΒ έχει υπογράψει συμβάσεις πλαισίου με τις ακόλουθες εταιρείες/οργανισμούς και παρέχει υπηρεσίες συντήρησης:

 • Hellenic Air Force (Civil Register)
 • Olympic Air
 • AEGEAN AIRLINES
 • VERAVIA
 • INTERJET
 • INTERJET Helicopters
 • K2 SMARTJETS
 • HELLENIC IMPERIAL AIRWAYS
civil 2

Έχουν επίσης παρασχεθεί επιπρόσθετες υπηρεσίες για επείγουσες εργασίες στους ακόλουθους πελάτες:

 • SAAB THALES AEW SYSTEMS
 • EMBRAER

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.