ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 15/05/2024 - Διακήρυξη No 1005 με αντικείμενο την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και τριετή (3ετή) εγγύηση δικτυακού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της ΕΑΒ, συνολικού προϋπολογισμού 145.000,00 €, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1005/2023

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής με αντικείμενο την «προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και τριετή (3ετή) εγγύηση δικτυακού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της ΕΑΒ, συνολικού προϋπολογισμού 145.000,00 €, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.» και με κωδικό CPV: 32420000-3 και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Το σχετικό κείμενο παρατίθεται κατωτέρω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 12/01/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός: 277123)
β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑΜ: 23PROC013872917)
γ) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το Ν. 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ: Ω8ΠΑ469Η1Γ-Φ4Λ)
δ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com
ε) Στον τοπικό τύπο του Ν. Βοιωτίας

Πληροφορίες:

Τομέας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών & Προμηθειών
(Τηλ.22620-52882, -52891 & Φαξ.22620-58717), e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 22/12/2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 15/05/2024)