Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία έχει υπογράψει το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών. Με τη συμμετοχή της σε αυτό η εταιρεία δεσμεύεται να εφαρμόζει τις αρχές του Συμφώνου και να τις χρησιμοποιεί ως βάση για την προαγωγή της Εταιρικής της Υπευθυνότητας. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία βασίζει την καθημερινή της λειτουργία σε μία σειρά αξιών που σέβονται τις 10 αρχές του συμφώνου και δημιουργούν το έδαφος για ενσωμάτωση της ουσίας τους στην καθημερινή επιχειρηματική πρακτική.