13/07/2017: Υπογραφή Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. (ΕΑΒ) και των Σταθερών Συγκοινωνιών Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ)

7 Ιουλίου 2017

Στο πλαίσιο της υπάρχουσας προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε. (ΕΑΒ) και των Σταθερών Συγκοινωνιών Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) υπεγράφη, την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 στις εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ, Σύμβαση μεταξύ των δύο εταιρειών για την επισκευή μονάδων μετάδοσης ηλεκτρονικής ισχύος στα οχήματα του Τραμ.

Τη σύμβαση υπέγραψαν, εκ μέρους της ΕΑΒ ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Θ. Μαζαράκος και από την πλευρά της ΣΤΑΣΥ ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Σπ. Θωμόπουλος.

Με τη σύμβαση αυτή επισφραγίζεται η προοπτική συνεργασίας των δύο εταιρειών σε τομείς που θα αξιοποιείται αμοιβαία η τεχνογνωσία και οι δυνατότητες των δύο εταιρειών.

Πρωταρχικός στόχος και των δύο πλευρών είναι η ενεργός συμβολή τους στην εθνική οικονομία, η οποία θα επέλθει μέσα από τη δική τους διαρκή ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

 

ΗΑΙ