05/10/2016 - Διακήρυξη Νο.732 «Πραγματοποίηση Δειγματοληψιών & Χημικών Αναλύσεων Αστικών Λυμάτων και Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 732

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την «Πραγματοποίηση Δειγματοληψιών & Χημικών Αναλύσεων Αστικών Λυμάτων και Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων» στους χώρους της ΕΑΒ για τρία (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α»», με κωδικό CPV : 71620000-0 και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: η 17-10-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε:

α. Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ, www.haicorp.com
β. Στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια, et.diavgeia.gov.gr σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
γ. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Συμβάσεων & Διαγωνισμών) Fax. 22620-58717, 22620-52658 ή στο κατωτέρω e-mail.

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.