ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 14/12/2018 - Διακήρυξη Νο.780 για την ανάθεση της «προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ Α.Ε. στην Τανάγρα Βοιωτίας, τριετούς διάρκειας με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 780

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω ηλεκτρονικό ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής, για την ανάθεση της «Προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ Α.Ε. στην Τανάγρα Βοιωτίας, τριετούς διάρκειας με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους», με συνολικό προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας παράτασης, εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (142.400 €), πλέον ΦΠΑ και με CPV 33761000-2, 33763000-6, 33741100-7, 19640000-4, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 20/03/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε:

α) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
β) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
γ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com
δ) Στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www. promitheus.gov.gr

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών) Fax. 22620-58717 ή στο κατωτέρω e-mail.

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (14/12/2018)