26/06/2018 - Διακήρυξη Νο.798 για την «Ανάθεση υπηρεσιών διενέργειας μικροβιολογικών εξετάσεων σε εργαζομένους της ΕΑΒ ΑΕ » για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών με δυνατότητα μονομερούς εκ μέρους της ΕΑΒ Α.Ε. παράτασης ενός (1) έτους»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 798

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Συνοπτικό Διαγωνισμό ανάθεσης υπηρεσιών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών διενέργειας μικροβιολογικών εξετάσεων σε εργαζομένους της ΕΑΒ ΑΕ για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών με δυνατότητα μονομερούς εκ μέρους της ΕΑΒ Α.Ε. παράτασης ενός (1) έτους, συνολικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένης και της παράτασης) τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €), πλέον ΦΠΑ και με CPV 85148000-8, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 09/07/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται:

α) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
β) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
γ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών Υπηρεσιών Εξοπλισμού και Γενικού Υλικού της Διεύθυνσης Συμβάσεων) Fax. 22620-58717 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση:

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.