30/10/2018 - Διακήρυξη Νο.801 για την ανάθεση «Υπηρεσίες Γενικής Απολύμανσης Μυοκτονίας, Εντομοκτονίας και Οφιοαπώθησης των Εγκαταστάσεων της ΕΑΒ στην Τανάγρα Βοιωτίας και στον Πύργο Αθηνών»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 801

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την ανάθεση «Υπηρεσιών Γενικής Απολύμανσης Μυοκτονίας, Εντομοκτονίας και Οφιοαπώθησης των Εγκαταστάσεων της ΕΑΒ στην Τανάγρα Βοιωτίας και στον Πύργο Αθηνών», συνολικού προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (10.650,00€), πλέον ΦΠΑ και με κωδικό CPV : 90920000-2, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 13.11.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  • στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
  • στον ιστότοπο «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
  • στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού και Γενικού Υλικού της Διεύθυνσης Συμβάσεων) Fax. 22620-58717 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.