ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 20/12/2018 - Διακήρυξη No 822 για την ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού τριανταπέντε χιλιάδων ευρώ (35.000€), πλέον ΦΠΑ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 822

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την ανάθεση «Προμήθειας Ραδιογραφικής Συσκευής», συνολικού προϋπολογισμού τριανταπέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€), πλέον ΦΠΑ και με κωδικό CPV : 33111600-7, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 21.12.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  • στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
  • Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
  • στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ http://www.haicorp.com/

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού και Γενικού Υλικού της Διεύθυνσης Συμβάσεων) Fax. 22620-58717 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 822 (ΠΡΟΣΘΗΚΗ 20/12/2018)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε ανακοινώνει την ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού υπ΄αριθ. 822 (ΑΔΑΜ 18PROC004122409 2018-12-04) αναφορικά με την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Ραδιογραφικής Συσκευής, συνολικού προϋπολογισμού τριανταπέντε χιλιάδων ευρώ (35.000 €), πλέον ΦΠΑ και με CPV 33111600-7», σύμφωνα με την παράγραφο ΙΙΙ.3. της Διακήρυξης.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται:

α) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με τοω Ν. 3861/2010, όπως ισχύει.
β) Στη διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ Α.Ε www.haicorp.com

Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού και Γενικού Υλικού της Διεύθυνσης Συμβάσεων.
(Τηλ.22620-52608 & 22620-52654)
E-Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ