ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 28/01/2021 - Διακήρυξη No 858 για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την «Προμήθεια Ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα Βοιωτίας, για δύο (2) έτη»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 858

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια Ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα Βοιωτίας, για δύο (2) έτη, συνολικού προϋπολογισμού 87.020,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.», (C.P.V.: 33763000-6, 33761000-2, 33741100-7, 42968300-2, 19640000-4) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Α) Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ.
Β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [Τ.Ε.Υ.Δ.), σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ.
Γ)  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (Προσθήκη 18/12/2019)

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 09-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται :

α) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
β) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr
γ) Στον περιφερειακό ελληνικό Τύπο
δ) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»:http://et.diavgeia.gov.gr/,σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει
ε) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el

Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού & Γενικού Υλικού (Τηλ. : 22620-52608/ 52000/ 52891 και
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 28/01/2021)