ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 20/09/2021 - Διακήρυξη No 787 προς «σύναψη Συμφωνίας –Πλαίσιο για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω υλοποίησης μαθημάτων, για τρία (3) έτη»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 787

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προς «σύναψη Συμφωνίας –Πλαίσιο για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω υλοποίησης μαθημάτων, για τρία (3) έτη, συνολικού προϋπολογισμού 784.000,00€, χωρίς Φ.Π.Α.» (C.P.V.: 80400000-8) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Α) Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ.
Β) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 17-03-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται :

α) Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
γ) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr
δ) Στον περιφερειακό ελληνικό Τύπο
ε) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»:http://et.diavgeia.gov.gr/,σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει
στ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el

Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού & Γενικού Υλικού (Τηλ. : 22620-52608/ 52000/ 52891 και
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 787/2020 (86174) (Προσθήκη 12/03/2020)

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε» αναφορικά με τον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό Νο 787/2020 (Aρ.ΕΣΗΔΗΣ: 86174), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με αντικείμενο την «σύναψη Συμφωνίας –Πλαίσιο για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω υλοποίησης μαθημάτων, για τρία (3) έτη, συνολικού προϋπολογισμού 784.000,00€, χωρίς Φ.Π.Α.» (C.P.V.: 80400000-8)

ανακοινώνει ότι :

Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού έως την 05.05.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 (άρθρο 1.5 της διακήρυξης) αντί για την 17.03.2020.

Ως εκ τούτου, μετατίθενται αντίστοιχα οι ημερομηνίες παροχής διευκρινίσεων (άρθρο 2.1.3 της διακήρυξης) και οι ημερομηνίες αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών (άρθρο 3.1.1 της διακήρυξης ).

Όλοι οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις της εν λόγω διακήρυξης παραμένουν ως έχουν.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.
Γρηγόριος Ο. Φρέσκος
Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 787/2020 (86174) (Προσθήκη 08/04/2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 787/2020 (86174) (Προσθήκη 20/05/2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Προσθήκη 20/09/2021)