ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 09/07/2020 - Διακήρυξη No 884 για την ανάθεση προμήθειας ενός ασπρόμαυρου πολυλειτουργικού εκτυπωτή, συνολικού προϋπολογισμού εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (9.500 €), πλέον ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 884

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την ανάθεση «προμήθειας ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΛΠ», συνολικού προϋπολογισμού εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (9.500 €), πλέον ΦΠΑ και με κωδικό CPV : 42962000-7 (Εξοπλισμός Εκτύπωσης & Γραφικών), και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.07.2020 και ώρα 14.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

 • στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
 • Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
 • στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ http://www.haicorp.com/

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, καλούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού και Γενικού Υλικού της Διεύθυνσης Συμβάσεων) Fax. 22620-58717 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 09/07/2020)

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε» αναφορικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό Νο. 884 / 2020, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΛΠ», συνολικού προϋπολογισμού Εννέα χιλιάδες πεντακόσια Ευρώ (9.500 €) πλέον ΦΠΑ και με C.P.V.: 42962000-7
ανακοινώνει ότι :

 1. Τροποποιείται το παράρτημα «Α» ως ακολούθως:
  Αντί του « Μέγιστος μηνιαίος συνιστώμενος όγκος εκτύπωσης έως 250.000 σελίδες»
  διαμορφώνεται σε
  «Μέγιστος μηνιαίος συνιστώμενος όγκος εκτύπωσης έως 120.000 σελίδες»
 2. Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού έως την 23/07/2020, και ώρα 15:00

Όλοι οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις της εν λόγω διακήρυξης παραμένουν ως έχουν.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε