ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 01/10/2020 - Διακήρυξη No 895 για την Ανάθεση Προμήθειας «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ “A”, “B” ΚΑΙ “C”», συνολικού προϋπολογισμού πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (58.992,00 €), πλέον ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 895

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής ανά ΟΜΑΔΑ των υπό προμήθεια ειδών για την ανάθεση Προμηθειών «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ “A”, “B” ΚΑΙ “C”», συνολικού προϋπολογισμού πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (58.992,00 €), πλέον ΦΠΑ και με κωδικό CPV: 44614100-8 (Κιβώτια αποθήκευσης) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 02.10.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  • στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
  • Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
  • στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ http://www.haicorp.com/

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, καλούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού και Γενικού Υλικού της Διεύθυνσης Συμβάσεων) Fax. 22620-58717 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο 895 (Προσθήκη 01/10/2020)

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε» αναφορικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό Νο. 895, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την Προμήθεια «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ Α, Β ΚΑΙ C για τον εγκιβωτισμό εργοσυνόλων δομικών τμημάτων της ατράκτου του αεροσκάφους C-130J, για την Ε.Α.Β. Α.Ε.», συνολικού προϋπολογισμού πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (58.992,00 €), πλέον ΦΠΑ και με κωδικό C.P.V.: 44614100-8 ανακοινώνει ότι:

Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού Νο. 895 έως τις 9-10-2020 και ώρα 14:00 μ.μ. (άρθρο ΙΙ.Γ.1.1 της διακήρυξης), αντί για τις 2-10-2020 και ώρα 14:00.

Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών
(Τηλ.22620-52608, 22620-52882 & Φαξ.22620-58717)
E-Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για την ΕΑΒ ΑΕ