09/06/2021 - Διακήρυξη No 926 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τη μίσθωση ακινήτου / κτιρίου εκπαίδευσης των σπουδαστών της ΕΑΒ Α.Ε, για δύο (2) έτη με δυνατότητα ετήσιας παράτασης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 926

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ ΑΕ), προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για τη μίσθωση ακινήτου / κτιρίου εκπαίδευσης των σπουδαστών της, για δύο (2) έτη με δυνατότητα ετήσιας παράτασης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, συνολικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας παράτασης) 3.500.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αυτής. [CPV: 70200000-3]

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

Α) Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ.

Β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, σε μορφή word, παρατίθεται εδώ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 5/07/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Το κείμενο της Διακήρυξης μετά των παραρτημάτων αυτής στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ A.E: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el .

β) Το κείμενο της Διακήρυξης μετά των παραρτημάτων αυτής στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://www.diavgeia.gov.gr ,σύμφωνα με τα άρθρα 75 επομ. του Κεφαλαίου ΙΑ` με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 4727/2020.

γ) Η προκήρυξη - περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας της ΕΑΒ Α.Ε (Αθήνα, Αττική), σύμφωνα με το άρθρο 28 §3 ΠΔ. 715/1979.

Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών Υπηρεσιών
(Τηλ. επικοινωνίας: 22620-52608/52868 & e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.