Η Ε.Α.Β. Α.Ε. δέχεται υποψηφιότητες για τις θέσεις του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής και Ανάπτυξης, και του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Η Ε.Α.Β. Α.Ε. δέχεται υποψηφιότητες για τις θέσεις του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής και Ανάπτυξης, και του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.
Oι αγγελίες έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του JustJobs.gr και μπορείτε να τις δείτε στα αντίστοιχα links:

Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Ανάπτυξης

Strategy and Development General Director

Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Finance and Administrative General Director

Οι αγγελίες θα παραμείνουν αναρτημένες μέχρι τις 9/8/2021 και θα είναι ενεργές για την υποβολή των αιτήσεων, όπως αναγράφεται και στο κείμενο της αγγελίας.