ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 08/12/2016 - Διακήρυξη Νο.752 για την ανάθεση υπηρεσιών «Καθαρισμού και Ευπρεπισμού κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου της ΕΑΒ Α.Ε. στο Σχηματάρι Βοιωτίας και στα γραφεία της ΕΑΒ Α.Ε. στον Πύργο Αθηνών»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 752/2016

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω ηλεκτρονικό ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την ανάθεση υπηρεσιών «Καθαρισμού και Ευπρεπισμού κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου της ΕΑΒ Α.Ε. στο Σχηματάρι Βοιωτίας και στα γραφεία της ΕΑΒ Α.Ε. στον Πύργο Αθηνών», για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού 839.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και με δυνατότητα άσκησης εκ μέρους της ΕΑΒ Α.Ε. του μονομερούς δικαιώματός της για ετήσια παράταση αξίας 419.500,00 ευρώ, με κωδικό CPV : 90910000-9 και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: η 15-12-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε:

α) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
β) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
γ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com
δ) Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

Επίσης, η παρούσα διακήρυξη στάλθηκε για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στον ελληνικό τύπο.

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών) Fax. 22620-58717, 22620-52658 ή στο κατωτέρω e-mail.

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (08/12/2016)

Τανάγρα, 08-12-2016

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε» αναφορικά με τον Διαγωνισμό Νο. 752/2016, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμού και Ευπρεπισμού κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου της ΕΑΒ Α.Ε. στο Σχηματάρι Βοιωτίας και στα γραφεία της ΕΑΒ Α.Ε. στον Πύργο Αθηνών», για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού 839.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, και με δυνατότητα άσκησης εκ μέρους της ΕΑΒ Α.Ε. του μονομερούς δικαιώματός της για ετήσια παράταση αξίας 419.500,00 ευρώ, με κωδικό CPV : 90910000-9
ανακοινώνει ότι :

Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού Νο. 752/2016 έως την 10-01-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00. (άρθρο II. Γ.1.1. της διακήρυξης).

Ορίζονται δύο επιπλέον ημέρες επίσκεψης των ενδιαφερομένων στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στο Σχηματάρι Βοιωτίας ως εξής:

α) Η 16-12-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. ή
β) Η 20-12-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη αυτή, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ειδοποιήσουν την ΕΑΒ ΑΕ, μέσω του συστήματος για τα στοιχεία των εκπροσώπων τους που θα επισκεφθούν τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της στο Σχηματάρι τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα της επίσκεψης, κατά τα προβλεφθέντα στο άρθρο ΙΙ.Β.1.4 της διακήρυξης.

Όλοι οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις της διακήρυξης παραμένουν ως έχουν.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε