ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 19/09/2017 - Διακήρυξη Νο.765 για την ανάθεση «Προμήθειας δεκαεπτά χιλιάδων (17.000) δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού διαστάσεων Α4, ογδόντα (80) γραμμαρίων, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 765

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την ανάθεση της «Προμήθειας δεκαεπτά χιλιάδων (17.000) δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού διαστάσεων Α4, ογδόντα (80) γραμμαρίων, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών», προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 ευρώ), πλέον ΦΠΑ και με κωδικό CPV : 30197643-5 – Φωτοαντιγραφικό Χαρτί, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 31/03/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε:

α) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
β) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
γ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών) Fax. 22620-58717 ή στο κατωτέρω e-mail.

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜOY Νο 765

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει την ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού υπ’ αριθ. 765 (ΑΔΑΜ 17PROC005928000) για την «Προμήθεια δεκαεπτά χιλιάδων (17.000) δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού διαστάσεων Α4, ογδόντα (80) γραμμαρίων, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών» με προϋπολογισμό τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ και CPV 30197643-5 – Φωτοαντιγραφικό Χαρτί», καθότι δεν υπεβλήθη καμία προσφορά.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται:

α) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com
β) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr,σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010, όπως ισχύει.

Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών
(Τηλ.22620-52608, 22620-52882 & Φαξ.22620-58717)
E-Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.