ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 16/07/2020 - Διακήρυξη No 766 για «την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση έργου για την ανάπτυξη και τη διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού της ΕΑΒ Α.Ε., σχετικού με πιστοποίηση EASA Part 66»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 766

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση έργου για την ανάπτυξη και τη διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού της ΕΑΒ Α.Ε., σχετικού με πιστοποίηση EASA Part 66, με κωδικό CPV 80400000-8. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ (€ 17.000), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Σε περίπτωση μονομερούς ασκήσεως εκ μέρους της ΕΑΒ του δικαιώματός της για παράταση διάρκειας ενός (1) έτους, η αξία της τελευταίας θα ανέρχεται ομοίως στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ (17.000 €), πλέον ΦΠΑ, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 30.11.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  • στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
  • Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
  • στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ http://www.haicorp.com/

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού και Γενικού Υλικού της Διεύθυνσης Συμβάσεων) Fax. 22620-58717 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ / ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 766 (Προσθήκη 16/07/2020)