ΑΝΑΝΕΩΣΗ-22/02/2019 - Διακήρυξη No 809 για την ανάθεση «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΟ ΨΕΚΑΣΜΟ, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€), πλέον ΦΠΑ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 809

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την ανάθεση: «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων δικτύου παροχής αέριων για θερμικό ψεκασμό», συνολικού προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), πλέον ΦΠΑ και με κωδικό CPV : 45231220-3, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 22.02.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  • στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
  • Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
  • στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ http://www.haicorp.com/

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού και Γενικού Υλικού της Διεύθυνσης Συμβάσεων) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 12/02/2019)

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε» αναφορικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό Νο. 809, με αντικείμενο την αναβάθμιση-εγκατάσταση δικτύων παροχής Οξυγόνου, Ασετιλίνης και Υδρογόνου για το σύστημα θερμικού ψεκασμού (Thermal Spray) του εργοστασίου συνολικού προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €), πλέον ΦΠΑ και με κωδικό C.P.V.: 45231220-3
ανακοινώνει ότι :

προστίθεται επιπλέον ημερομηνία για την αυτοψία της υφιστάμενης κατάστασης από τους υποψήφιους Ανάδοχους προκειμένου να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του έργου.

H αυτοψία αποτελεί προϋπόθεση για να γίνουν αποδεκτές οι προσφορές.

Ως πρόσθετη ημερομηνία αυτοψίας για τον ανωτέρω διαγωνισμό Νο. 809 ορίζεται η 14-02-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30.

Όλοι οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις της διακήρυξης παραμένουν ως έχουν.

Η παρούσα αναρτάται κατόπιν εξουσιοδότησης του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 22/02/2019)

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε» αναφορικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό Νο. 809, με αντικείμενο την αναβάθμιση της εγκατάστασης δικτύων παροχής Οξυγόνου, Ασετιλίνης και Υδρογόνου για το σύστημα θερμικού ψεκασμού (Thermal Spray) του εργοστασίου, προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €), πλέον ΦΠΑ και με κωδικό C.P.V.: 45231220-3
ανακοινώνει ότι :

Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού Νο. 809 έως την 8-03-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, (άρθρο ΙΙ.Γ.4.1 της διακήρυξης).

Όλοι οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις της εν λόγω διακήρυξης παραμένουν ως έχουν.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.