ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 01/02/2021 - Διακήρυξη No 909 για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την «Παροχή Υπηρεσιών Εκτελωνιστή» για δύο (2) έτη, με δυνατότητα μονομερούς άσκησης δικαιώματος της ΕΑΒ Α.Ε για ετήσια παράταση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 909/2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ ΑΕ), προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗ» για δύο (2) έτη, με δυνατότητα μονομερούς άσκησης δικαιώματος της ΕΑΒ Α.Ε για ετήσια παράταση, συνολικού τριετούς προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης ετήσιας παράτασης) 268.200,00 €, χωρίς Φ.Π.Α., (C.P.V.: 79223000-3) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

  • Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ
  • Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ ESPD), σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 18/01/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  1. Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  2. Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr.
  3. Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://www.diavgeia.gov.gr ,σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
  4. Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: http://www.promitheus.gov.gr .
  5. Στον Περιφερειακό Ελληνικό Τύπο.
  6. Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ A.E: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el .

Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού & Γενικού Υλικού (Τηλ. επικοινωνίας: 22620-52608/22620-52868/22620-52000 & e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Προσθήκη 01/02/2021)