12/07/2016 - Διαγωνισμός Νο.741 για την επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την «Προμήθεια Χημικών Υλικών» για ένα (1) έτος. Κωδικός CPV:24000000-4

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 741

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την συνολική χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την «Προμήθεια Χημικών Υλικών» για ένα (1) έτος, με κωδικό CPV:24000000-4, καλεί δε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: η 25 Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται:

α. Στο ΚΗΜΔΗΣ.
β. Στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια et.diavgeia.gov.gr σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 όπως ισχύει.
γ. Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ.

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Συμβάσεων & Διαγωνισμών) Fax. 22620-58717, 22620-52658 ή στα κατωτέρω e-mails.

Επικοινωνία : e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.