Διακήρυξη Νο.747 για την ανάθεση υπηρεσιών «συλλογής και εκποίησης ρινισμάτων και αποκομμάτων από κράματα αλουμινίου που προκύπτουν από διάφορες μηχανουργικές εργασίες της ΕΑΒ Α.Ε.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 747

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την επίτευξη του μέγιστου δυνατού οικονομικού οφέλους της ΕΑΒ Α.Ε. για την ανάθεση υπηρεσιών «συλλογής και εκποίησης ρινισμάτων και αποκομμάτων από κράματα αλουμινίου που προκύπτουν από διάφορες μηχανουργικές εργασίες της ΕΑΒ Α.Ε.», με κωδικό CPV : 14721000-1, για δύο (2) έτη, αρχής γενομένης από της υπογραφής της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση έως ότου ολοκληρωθεί η συλλογή και παραλαβή της συνολικής εκτιμώμενης ποσότητας (διαθέσιμης και παραχθείσας) των ρινισμάτων/αποκομμάτων από κράματα αλουμινίου. Η ΕΑΒ διατηρεί το μονομερές δικαίωμα για παράταση της διάρκειας αυτής για ένα (1) επιπλέον έτος και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 09/03/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε:

α) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
β) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com

Επίσης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο.

Οι ενδιαφερόμενοι, πριν την κατάθεση της προσφοράς τους δύνανται, εάν το επιθυμούν, να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ Α.Ε. μία (1) εργάσιμη ημέρα από τις ακόλουθες δύο (2) καθορισμένες ημερομηνίες:

α) Την 16/02/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα προσέλευσης 10:00 π.μ. ή
β) Την 20/02/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα προσέλευσης 10:00 π.μ. 

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών) Fax. 22620-58717 ή στο κατωτέρω e-mail.

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.