13/02/2017 - Διακήρυξη Νο.764 - «Εσωτερικής Μεταφοράς Πελατών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) της ΕΑΒ Α.Ε. με χρήση ενός (1) λεωφορείου εντός των εγκαταστάσεων της από το κτίριο της Δ/νσης Εκπαίδευσης προς το κτίριο του εστιατορίου και Αντίστροφα»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 764

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω συνοπτικό μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την ανάθεση υπηρεσιών «Εσωτερικής Μεταφοράς Πελατών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) της ΕΑΒ Α.Ε. με χρήση ενός (1) λεωφορείου εντός των εγκαταστάσεων της από το κτίριο της Δ/νσης Εκπαίδευσης προς το κτίριο του εστιατορίου και Αντίστροφα, λήξεως την 31-12-2018», προϋπολογισμού 9.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και με κωδικό CPV : 60130000-8 –Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 28/02/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε:

α) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
β) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
γ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών) Fax. 22620-58717 ή στο κατωτέρω e-mail.

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.