12/04/2017 - Διαγωνισμός Νο.770 για την Επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «Mελέτης και κατασκευής του εκθεσιακού περιπτέρου της ΕΑΒ για την συμμετοχή της στην έκθεση Paris Air Show 2017»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 770

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «Mελέτης και κατασκευής του εκθεσιακού περιπτέρου της ΕΑΒ για την συμμετοχή της στην έκθεση Paris Air Show 2017», με κωδικό αριθμό κατά CPV:39154100-7 και 39154000-6, προϋπολογισμού € 18.000,00 πλέον Φ.Π.Α., και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

  1. Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης Νο 770 παρατίθεται εδώ.
  2. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της ανωτέρω Διακήρυξης, σε επεξεργάσιμη μορφή, παρατίθεται εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: η 24-4-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται:
α) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
β) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/. , σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
γ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ : http://www.haicorp.com .

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού & Γενικού Υλικού) Fax. 22620-58717, 22620-52658 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση :

Επικοινωνία : e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.