ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 05/08/2022 - Διακήρυξη No 932 για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών διενέργειας φυσικής απογραφής αποθεμάτων / υλικών εντός του συνόλου των αποθηκών της ΕΑΒ Α.Ε, για τέσσερις (4) μήνες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 932

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε (ΕΑΒ Α.Ε), προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών διενέργειας φυσικής απογραφής αποθεμάτων / υλικών εντός του συνόλου των αποθηκών της ΕΑΒ Α.Ε, για τέσσερις (4) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 135.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α., (C.P.V.: 79991000-7) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

  • Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης μετά των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ
  • Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ ESPD), σε μορφή pdf και xml, παρατίθεται εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 14-03-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  1. Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: http://www.promitheus.gov.gr .
  2. Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
  3. Προκήρυξη της Διακήρυξης στον ιστότοπο «Διαύγεια»( http://www.diavgeia.gov.gr ), σύμφωνα με τα άρθρα 75 επομ. του Κεφαλαίου ΙΑ` με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 4727/2020.
  4. Ανακοίνωση της Διακήρυξης στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ A.E http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el .

Πληροφορίες: Τομέας Συμβάσεων Υπηρεσιών

(Τηλ. επικοινωνίας: 22620-52608/52868 & e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 16/03/2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 05/08/2022)