ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 18/03/2016 - Διακήρυξη Νο.737 για την «Παροχή Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας (Φωνής και Δεδομένων)», για χρονική διάρκεια δέκα οκτώ (18) μηνών - Κωδικός CPV:64212000-5

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 737

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε (ΕΑΒ), προκηρύσσει Πρόχειρο Κλειστό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την «Παροχή Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας (Φωνής και Δεδομένων)», για χρονική διάρκεια δέκα οκτώ (18) μηνών, όπως αυτές περιγράφονται στα παραρτήματα «Ι» (Κριτήρια Αξιολόγησης), «ΙΙ» (Συμφωνία με την Προδιαγραφή – Πίνακας Συμφωνίας Α) και «ΙΙΙ» (Πίνακας Προσφερομένων Χρεώσεων – Πίνακας Β), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας διακηρύξεως, με κωδικό CPV:64212000-5, καλεί δε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: η 21 Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε:

α. Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ, www.haicorp.com
β. Στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια, et.diavgeia.gov.gr
γ. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Συμβάσεων & Διαγωνισμών) Fax. 22620-58717, 22620-52658 ή στα κατωτέρω e-mails.

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.