29/06/2017 - Διακήρυξη Νο.771 για την «ανάθεση έργου ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού στην ειδικότητα της Γενικής Μηχανολογίας για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων της ΕΑΒ Α.Ε., προϋπολογισμού 7.500,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 771

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής προσφοράς για την ανάθεση έργου ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού στην ειδικότητα της Γενικής Μηχανολογίας για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων της ΕΑΒ Α.Ε., ολοκλήρωσης την 31-10-2017, προϋπολογισμού 7.500,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και με κωδικό CPV :92312212-0 – Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την προετοιμασία εκπαιδευτικών εγχειριδίων, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 14-07-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε:

α) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
β) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
γ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών) Fax. 22620-58717 ή στο κατωτέρω e-mail.

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.