28/08/2017 - Διακήρυξη Νο.778 για την ανάθεση υπηρεσιών «Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Και Φορολογικής Υποστήριξης Της ΕΑΒ Α.Ε., Διάρκειας Τεσσάρων (4) Μηνών στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 778

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω ηλεκτρονικό ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την ανάθεση υπηρεσιών «Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Και Φορολογικής Υποστήριξης Της ΕΑΒ Α.Ε., Διάρκειας Τεσσάρων (4) Μηνών στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα» προϋπολογισμού σαράντα επτά χιλιάδων ευρώ (47.000 €), πλέον ΦΠΑ, με CPV 79211000-6. και 79221000-9» και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 05/09/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε:

α) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
β) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
γ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com

Επίσης, η παρούσα διακήρυξη στάλθηκε για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στον ελληνικό τύπο.

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών) Fax. 22620-58717, 22620-52658 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση:

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.