12/03/2018 - Ανακοίνωση Ακύρωσης Διαγωνισμoύ Νο 781

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει την ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού υπ’ αριθ. 781 (ΑΔΑΜ 17PROC001955559 2017-09-18) για την «επιλογή ασφαλιστικής εταιρίας, η οποία θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών κάλυψης επαγγελματικής αστικής ευθύνης της ΕΑΒ Α.Ε. έναντι τρίτων, διάρκειας τριών (3) μηνών, με συνολικό προϋπολογισμό 59.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ», καθότι η μοναδική συμμετέχουσα σε αυτόν εταιρία υπέβαλε οικονομική προσφορά συνολικού ποσού 65.377,50 ευρώ, η οποία υπερβαίνει τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη των 59.000 ευρώ, που προβλέπει η διακήρυξη, κατά 6.377,50 ευρώ.

Η ακύρωση του ανωτέρω διαγωνισμού θα διενεργηθεί μέσω του ΚΗΜΔΗΣ.

Επίσης, η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται:

α)Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr,σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010, όπως ισχύει.
β) Στη διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ Α.Ε. www.haicorp.com

Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού και Γενικού Υλικού της Διεύθυνσης Συμβάσεων (Τηλ.22620-52608, 22620-52882 & Φαξ.22620-58717).

E-Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.