20/04/2018 - Διακήρυξη Νο.756 για την ανάθεση της «παροχής υπηρεσιών αποκομιδής – μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, από τις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ Α.Ε. στην Τανάγρα Βοιωτίας, διετούς διάρκειας με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 756

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής, για την ανάθεση της «Παροχής υπηρεσιών αποκομιδής – μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, από τις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ Α.Ε. στην Τανάγρα Βοιωτίας, διετούς διάρκειας με δυνατότητα παράτασης ενός(1) έτους», με συνολικό προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας παράτασης, σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000 €), πλέον ΦΠΑ και με CPV 90511000-2 & 90512000-9, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 04/05/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε:

α) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
β) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
γ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών) Fax. 22620-58717 ή στο κατωτέρω e-mail.

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.