ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 08/06/2018 - Διακήρυξη Νο.795 για την «παροχή υπηρεσιών εκτελωνιστή για χρονική διάρκεια τεσσάρων μηνών, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €), πλέον ΦΠΑ και με CPV 79223000-3»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 795

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Συνοπτικό Διαγωνισμό ανάθεσης υπηρεσιών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών εκτελωνιστή για χρονική διάρκεια τεσσάρων μηνών, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €), πλέον ΦΠΑ και με CPV 79223000-3, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 08.06.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα διακήρυξη αναρτάται:

α) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
β) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
γ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού και Γενικού Υλικού της Διεύθυνσης Συμβάσεων) Fax. 22620-58717 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση:

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 08-06-2018)

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε» αναφορικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό Νο. 795, για την επιλογή Αναδόχου στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών εκτελωνιστή, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €), πλέον ΦΠΑ, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, και με CPV 79223000-3 ανακοινώνει ότι :

Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού Νο. 795 έως την 22.06.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00. (άρθρο ΙΙ.Γ.1.1. της διακήρυξης).

Όλοι οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις της διακήρυξης παραμένουν ως έχουν.

Η παρούσα αναρτάται κατόπιν εξουσιοδότησης του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε