ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 14/04/2020 - Διακήρυξη No 808 για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «Τεχνικής Υποστήριξης για το Πρόγραμμα Τροποποίησης/ Αναβάθμισης Αεροσκαφών Ρ-3Β Orion του Πολεμικού Ναυτικού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 808

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (Ε.Α.Β.), ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «Τεχνικής Υποστήριξης για το Πρόγραμμα Τροποποίησης/ Αναβάθμισης Αεροσκαφών Ρ-3Β Orion του Πολεμικού Ναυτικού, στις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Β. στην Τανάγρα Βοιωτίας, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών», συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α.» (C.P.V.: 71318000-0) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Α) Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ.
Β) To υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος «Β», σε μορφή xls, παρατίθεται εδώ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 17-09-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύεται :

α) Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr - ΦΕΚ Δ.Δ.Σ./ Κ.Α.Δ. 39390)
β) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»:http://et.diavgeia.gov.gr/,σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ: 7ΧΠΝ469Η1Γ-ΝΨΤ)
γ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el

Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες/ διευκρινίσεις, δύναται να ζητηθούν εγγράφως το αργότερο μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, θα παρέχονται δε, το αργότερο μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την εν λόγω προθεσμία.

Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού & Γενικού Υλικού (Τηλ. : 22620-52608/ 52000/ 52891 και
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 15/01/2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 14/04/2020)