ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 27/07/2020 - Διακήρυξη No 886 για την Ανάθεση Υπηρεσιών Χημικών Αναλύσεων Αποβλήτων για τρία (3) έτη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 886

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής για την ανάθεση Υπηρεσιών «ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΒ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ», συνολικού προϋπολογισμού εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (9.800 €), πλέον ΦΠΑ και με κωδικό CPV: 90500000-2 «Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα», και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 28.07.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  • στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
  • Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
  • στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ http://www.haicorp.com/

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, καλούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού και Γενικού Υλικού της Διεύθυνσης Συμβάσεων) Fax. 22620-58717 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 27/07/2020)

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε» αναφορικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό Νο. 886, με αντικείμενο τη διενέργεια Υπηρεσιών «ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ της ΕΑΒ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ», προϋπολογισμού Δέκα Εννέα Χιλιάδων Οκτακοσίων ευρώ (19.800 €), πλέον ΦΠΑ και με κωδικό C.P.V.: 90500000-2 ανακοινώνει ότι :

  • Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού Νο. 886 έως τις 28-08-2020, και ώρα 14:00 π.μ. (άρθρο ΙΙ.Γ.1.1 της διακήρυξης).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ ΑΕ