ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 16/03/2021 - Διακήρυξη No 834 για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «Αποκομιδής, μεταφοράς και νόμιμης τελικής διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων της Ε.Α.Β. Α.Ε., για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 834

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «Αποκομιδής, μεταφοράς και νόμιμης τελικής διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων της Ε.Α.Β. Α.Ε., για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών», συνολικού προϋπολογισμού 318.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α., (C.P.V.: 90500000-2) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

  • Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ
  • Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ ESPD), σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.09.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
γ) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr (αρ.: 94773)
δ) Στον περιφερειακό ελληνικό Τύπο
ε) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://et.diavgeia.gov.gr/,σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει
στ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el

Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού & Γενικού Υλικού (Τηλ. 22620-52608/52891/52000 & e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 834/2020(94773) (Προσθήκη 29/07/2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ(Προσθήκη 04/09/2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ(Προσθήκη 16/03/2021)