ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 17/03/2021 - Διακήρυξη No 865 για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «Ταχυμεταφορών μικροδεμάτων & ταχυδρομικών φακέλων από και προς την Ε.Α.Β. Α.Ε, από και προς διάφορους προορισμούς, εντός και εκτός Ελλάδας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 865

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών «Ταχυμεταφορών μικροδεμάτων & ταχυδρομικών φακέλων από και προς την Ε.Α.Β. Α.Ε, από και προς διάφορους προορισμούς, εντός και εκτός Ελλάδας, για χρονική περίοδο δύο (2) ετών, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης εκ μέρους της ΕΑΒ για επιπλέον ένα (1) έτος», συνολικού προϋπολογισμού 210.000 €, χωρίς Φ.Π.Α. (CPV: 60161000-4) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 11.02.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  1. Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr.
  2. Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
  3. Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://et.diavgeia.gov.gr/ σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει
  4. Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el

Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού & Γενικού Υλικού (Τηλ. 22620-52608/52891/52000 & e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 09/02/2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 17/03/2021)