ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 03/03/2021 - Διακήρυξη No 903 για την επιλογή Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ MICROSOFT PREMIER» για τρία (3) έτη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 903/2020

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ ΑΕ), προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ MICROSOFT PREMIER» για τρία (3) έτη, συνολικού τριετούς προϋπολογισμού 144.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α., (C.P.V.: 71356300-1) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

Α) Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ.

Β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σε μορφή word, παρατίθεται εδώ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 9.02.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

Πληροφορίες: Τομέας Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού & Γενικού Υλικού
(Τηλ. επικοινωνίας: 22620-52608/52868/52000 & e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Προσθήκη 29/01/2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 04/02/2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 15/02/2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 17/02/2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 03/03/2021)