ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 22/02/2021 - Διακήρυξη No 917 για την Ανάθεση Υπηρεσιών Μίσθωσης Λεωφορείων, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων ευρώ (59.204,00 €), πλέον ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 917

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής ανά δρομολόγιο για την ανάθεση Υπηρεσιών «ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ» για τη μεταφορά του προσωπικού της ΕΑΒ, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων ευρώ (59.204,00 €), πλέον ΦΠΑ και με κωδικό CPV: 60172000-4 «Ενοικίαση λεωφορείων με πούλμαν και οδηγό» και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 16.02.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

  • στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
  • Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» : http://et.diavgeia.gov.gr/, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
  • στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ http://www.haicorp.com/

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, καλούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών Υπηρεσιών, Εξοπλισμού και Γενικού Υλικού της Διεύθυνσης Συμβάσεων) Fax. 22620-58717 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 15/02/2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Προσθήκη 22/02/2021)