30/09/2015 - Διακήρυξη Νο. 715 (Διαδικασία Διαπραγμάτευσης) Ανάδειξη Αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την «Λειτουργεία του Εστιατορίου της ΕΑΒ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 715 (Διαδικασία Διαπραγμάτευσης)

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω: