09/11/2017 - Διακήρυξη Νο.772 για την ανάθεση υπηρεσιών «αποκομιδής και διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) και αποβλήτων υγρών καυσίμων (ΑΥΚ)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 772

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο επιλογής την υψηλότερη τιμή για την «επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής και διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) και αποβλήτων υγρών καυσίμων (ΑΥΚ)», με κωδικό CPV : 90520000-8, για τρία (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση έως ότου ολοκληρωθεί η αποκομιδή και διαχείριση της συνολικής εκτιμώμενης ποσότητας των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και των αποβλήτων υγρών καυσίμων, όποιο από τα δύο γεγονότα επέλθει πρώτο και σύμφωνα με τις υφιστάμενες περιβαλλοντικές διατάξεις και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ΑΕΠΟ Αριθ. 211549/24.07.2012 και της αναθεώρησης αυτής ΑΕΠΟ Αριθ. 152262/17.11.2015, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 27-11-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε:

α) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, όπως ισχύει.
β) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την ανωτέρω διακήρυξη από το site της ΕΑΒ, υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την παραλαβή της εγγράφως στην ΕΑΒ, (Τομέα Διαγωνισμών) Fax. 22620-58717 ή στο κατωτέρω e-mail.

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.